A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
R |

Réti csenkesz - Festuca pratensis

A réti csenkesz az egyik legértékesebb és a természetben gyakran előforduló, magasra növő, évelő (5-6 éves), laza bokrú szálfű. A réti csenkesz az üde fekvésű természetes gyepekben gyakori, üde kaszálókon és legelőkön, tápanyagokban gazdag helyeken elterjedt. Jó körülmények között hosszú ideig, rendszerint 6-8 éven keresztül is megél. Takarmányozás szempontjából is kiváló, nagy mennyiségű és jó minőségű takarmányt jelent az állatok számára. A réti csenkesz jelentős az erózió elleni védelemben is.

Réti ecsetpázsit - Alopecurus pratensis
A réti ecsetpázsit kitűnően sarjadzó, a szikes talajokat is jól bíró, nedves, vizenyős talajokon előforduló, hosszú életű, évelő (5-10 éves), rendkívül korán fejlődő tarackos szálfő. Fontos növény az ártéri, gyakori áradásnak kitett gyepeken, ahol a rendszeres, hosszabb-rövidebb ideig tartó vízborítás után a réti ecsetpázsit újra kihajt. Jól tűri a vízborítást; és a víz visszahúzódása után a kisebb iszapréteget áttörve gyorsan regenerálódik. A réti ecsetpázsit nedves, vizenyős fekvésű területeken a réti komócsin, a tarackos tippan, a zöld pántlikafű, a korcshere és a mocsári kerep társulásban található. Tarackjaival fel is tud újulni. Mind a legelő, mind a kaszáló, hasznosítású gyepekben értékes, de hibája, hogy korán szárba indul és elöregszik.

Réti komócsin - Phleum pratensis
A réti komócsin kaszálókban és herefüvesekben egyaránt értékes. Évelő (4-6 éves), laza bokrú szálfű. A nedves és vizenyős fekvésű természetes rétekben gyakran előfordul. A nagy megterhelést, taposást nem tűri. Telepítése az erózióvédelemben nem jön számításba, kivéve a gyakran víz alá kerülő folyóvölgyeket, hol rövid időn belül regenerálódik. Társnövényei az ugyancsak jó nedvességtűrő zöld pántlikafű, réti ecsetpázsit, a mocsári kerep és a korcshere. Herefüvesek létesítéséhez a vörösherével célszerű telepíteni, mert az igényük csaknem azonos. Egyfajú termesztésre - késői fejlődése miatt - ritkán telepítjük.

Réti perje - Poa pratensis
A réti perje az egyik legértékesebb, a természetes gyepben is szinte mindenütt előforduló, legelőn és kaszálón egyaránt értékes évelő (8-10 éves), tarackos aljfu. A réti perje a legeltetést, a rágást, a tiprást kiválóan bírja, de előnyösen alkalmazható az erózió elleni védekezésben is. A réti perje kiváló minőségű legelőfüvet és szénaalapanyagot terem, de nagyon nehezen telepíthető. Ha a magját 1 cm-nél mélyebbre vetjük, nehezen fog kikelni; illetve ha agresszív fajok nagyobb mennyiségben lesznek a társnövényei a lassú kezdeti fejlődésű réti perje a társításból ki fog pusztulni. 2-3 év után átveszi a vezérnövény szerepét. Az angol perjével, a réti csenkesszel, a fehérherével és a szarvaskereppel üde fekvésben, elsősorban a lejtok alsó harmadában termeszthető eredményesen. Tápanyagigényes, ezért rossz tápanyag-gazdálkodású területeken visszaszorulnak, esetleg ki is pusztulnak. Ugyanakkor a sovány talajú, apró csenkeszes gyeptársulásokban is megjelenik, és nagymértékben elszaporítható akkor, ha a nitrogén utánpótlását biztosítjuk. A réti perjét főleg legelőhasznosítású gyepekben telepítjük, mert állandó tőlevélsarjadzásával a folyamatos legeltetéshez kiváló zöldtömeget ad. Az öntözést jól meghálálja, nagy és folyamatos termést így adhat.

Felbontás: min. 1024 x 768 | Desing: Civertan Bt.