A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
S-Sz |

Sudár rozsnok - Bromus erectus

A sudár vagy merev rozsnok dús levélsarjat és viszonylag kevés magszárat nevelő, laza bokrú, kiváló szárazságtűrésű, évelő szálfű. Jól fejlett gyökérrendszere van, egyes gyökérszálai 1,5-2 méterre is lehatolnak a talajba. A sudár rozsnok jól fejlődik sovány, száraz, meszes talajok gyepjében is. A takarmányos vetésforgók gyepes szakaszában, silányabb viszonyok között van jelentősége. Ökológiai igényei hasonlítanak a baltacim igényeihez, ezért herefüvesek céljára jól társítható. A hazai természetes gyepekben a száraz, homokos területeken fordul elő. A száraz és aszályos fekvésű talajokon, a sülevényes, sekély termőrétegű, köves és kavicsos, eróziónak kitett meredek lejtőkön egyaránt megtalálható, és ide telepíthető is. Nagy értéke még az is, hogy 10-15 évig is kitart egy helyen, és nemcsak szár-, hanem levélsarjakat is nevel. Az erózió elleni védelemben az egyik legfontosabb növényünk. Az elsőrendű fűfélék közül a legjobban tűri a szárazságot. A talaj tápanyagtartalmával szemben sem igényes. Rágást és a tiprást szálfű létére is nagyon jól bírja. Legjobb társnövényei a vörös csenkesz, a taréjos búzafű, a barázdált csenkesz és a sárkerep lucerna.

Szálkás perje - Lolium multiflorum
Az olasz vagy szálkás perje rövid életű (2 éves), rendkívül élelmes, gyorsan fejlődő, kitűnően sarjadzó, szársarjat nevelő laza bokrú szálfű. Az olasz perje természetes gyepjeinkben csak ott fordul elő, ahol valaha termesztették és elvadulva meghonosodott. Az öntözéses viszonyok között a lódiherével társítva kitűnő zöldtakarmányt ad. Az ősgyepekben nem fordul elő. Magpergéssel nem tudja hosszú ideig magát fenntartani. A rágást, tiprást nem bírja. Fejlődéséhez nem kíván jarovizációt, és képes szársarjakat nevelni. Kiritkult gyepek felülvetésére és különböző töltésoldalak, utak, csatornák begyepesítésére, vagy hosszú életű füvekkel együttes telepítésekor a talaj gyors megkötésére alkalmas. Ugyanis nagyon gyorsan kicsírázik és erőteljesen fejlődik, ezért a talajt hamar borítja. A gyorsan megtelepülő olasz perje, bár agresszivitása miatt csak kis százalékban (10-20%) szabad felvenni a keverékbe, gyorsan alkalmassá teszi a gyepet az erózió elleni védelemre. A tőzegen nevelt ipari gyepszőnyegek előállítására és kiállítások, bemutatók stb. néhány hetes vagy hónapos díszítésére kiválóan alkalmas. Fontos szerepe van a rövid életű és az öntözött gyepek létesítésében. Nagy tömeget, főleg széna- és szilázsfüvet ad. A lódiherével és a réti csenkesszel társítható, de tiszta vetésre is alkalmas.

Szarvaskerep - Lotus corniculatus
A szarvaskerep különböző fekvésű - száraz, üde, nedves - legelőkön és réteken gyakori, értékes, elterjedt pillangósvirágú növény. A szarvaskerepet fiatalon és virágzás idején zöld állapotban az állatok általában szeretik, és szénáját is szívesen fogyasztják. A lovak viszont nem kedvelik, sőt gyakran kerülik. A kaszálók és legelők telepítésekor kisebb arányban (5-10%) kívánatos felvenni. A telepített száraz fekvésű, dombvidéki gyepekben is van jelentősége, mind a legelő, mind a kaszáló típusú és a szilázs-alapanyagot adó társításban.

Sziki mézpázsit - Puccinellia distans
A sziki mézpázsit laza bokrú, évelő aljfű. Olyan szódás, szikes talajokon is megél, ahol más értékes pázsitfűféle nem telepíthető és nem maradna meg. Még az olyan talajon is megél, hol a szik, a szóda kivirágzik. Igaz, itt többnyire alacsony növésű. A sziki mézpázsit száraz, sőt aszályos fekvésű, meszes, erősen szódás talajú gyepek uralkodó növénye. Maga az egész növény drótszerű, kemény, de fiatal korban értékes takarmányt ad. Különösen öntözés vagy jobb vízellátás hatására nagyobb mennyiségű (6-10 t/ha széna) termést képes adni. A hazai szikes, mostoha talajokon, rendszerint csak 0,6 t/ha széna a terméshozama, de mégis, elsősorban juhok számára jó legelőt ad. Az erózióvédelem szempontjából a szikes talajú legelőkön nagy jelentőséggel bír. A szikes talajokon a gyepek létesítése során más értékes növényt telepíteni bizonytalan, ellenben a sziki mézpázsitos gyeptelepítés vagy felülvetés eredményes lehet.

Felbontás: min. 1024 x 768 | Desing: Civertan Bt.